wz
Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Efezským 2:8-9
Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán, a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený.

Rímskym 10:9
Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Rímskym 5:8

Martin Výboch: duch Františka

Biblická škola

V úvode musím a chcem povedať niekoľko dôležitých vecí: to čo budem teraz písať bude obrovskej skupine ľudí krútiť úsmev na tvári a preto vás chcem ubezpečiť, že ja skutočne nejdem písať o ľuďoch, dokonca nejdem písať ani o jednom človeku a nejdem ani odsúdiť ľudí, ktorí sú pod autoritou ducha, o ktorom idem písať. Zároveň, vás chcem poprosiť, ak spoznáte, že je to o vás a pre vás, aby ste hľadali u Pána Ježiša, čo s tým. Chcem vás ubezpečiť, že ako kresťan nebojujem proti telu, ale proti duchu a človek o ktorom na prvý pohľad budem hovoriť, v skutočnosti odložil svoje meno a zobral na seba duchovné meno, ktoré pozná drvivá väčšina tohto sveta: budem písať o duchu Františka. Už pri prvom verejnom kázaní bolo zrejmé, kto je Františkovým bohom, keďže sa verejne prihlásil ku kráľovnej nebies a teda pomenujem to, ako to je - priznal sa k satanovi. Jeho následné kroky boli veľmi ľúbe svetu: vymenil drahé auto za autobus, zlatý kríž za strieborný, zlatý trón za kancelárske kreslo a boty od armániho za číňanky. Jeho kroky boli tak ľúbe ľuďom, že dokonca som si všimol, ako začínajú rásť sympatie mojich neveriacich priateľov, ktorí Vatikánom dlhodobo opovrhujú. Bolo to dokonca až také, že ak by som niečo proti nemu povedal, spoločne s členmi tejto denominácie, by sa na mňa osopili aj neveriaci, či inoverci - no skrátka milý a usmiaty dedko. Lenže mne na tom človeku niečo nesedelo - nesedel mi jeho duch... Keď som sa pomerne nedávno zhováral s istým bratom a priateľom, ktorý je zhodou okolnosti ešte stále zamestnancom tejto denominácie, hovoril mi o svojom strachu: jednak, že si musí dávať pozor na to, čo hovorí a jednak, že vie zo zákulisia, že František a spol. (teda ostatní duchova) majú v pláne reformovať denomináciu, ale nie smerom k Bohu, ale smerom k new age a k jednému globálnemu bohu (to je boh tohto sveta, čiže satan, ak by ste nevedeli). Údajne je dokonca na programe aj zmena liturgie tzv. svätých omší a ak mám tieto informácie od niekoho, kto je odtiaľ, kto má z toho strach, tak sa tu skrátka niečo deje... Falošné evanjelium - v spojitosti s ateistami. V hrubom rozpore s Božím Slovom a v úplnom protiklade k tomu, čo hlásal Ježiš Kristus a Jeho učeníci, prehlásil: že aj ateisti môžu ísť do neba, ak konajú dobré skutky. To je prehlásenie rovné pokusu o vraždu... Lebo Písmo jasne hovorí, že spasenie nie je možné zo skutkov, že je možné len cez vieru v Ježiša Krista. Okrem toho, že toto jeho prehlásenie sa ani u ateistov nestretlo s nejakým veľkým nadšením, ale následne prišlo vyhlásenie Vatikánu, ktoré sa pokúsilo opraviť slová svojho neomylného Františka, kde stálo: Ľudia, ktorí poznajú katolícku cirkev a odmietli do nej vstúpiť, resp. zotrvať nebudú spasení a skončia v pekle... Inými slovami: Potom, čo František posielal do neba neveriacich ateistov na základe dobrých skutkov, Vatikán poslal do pekla ešte aj všetkých znovuzrodených kresťanov z tzv. reformačného spektra. Tomu sa hovorí, že hlava nevie, čo robí telo. Prečo o tom píšem? Veď by mi to mohlo byť aj voľné a vôbec by som sa nemusel starať do nejakej denominácie, s ktorou nič nemám... ALE! V tejto denominácii sa napriek všetkým bludom, napriek všetkým klamstvám v učení, stále nachádzajú aj moji súrodenci v Kristu a na druhej strane tu existuje snaha reformačného spektra sa ekumenizovať a spájať s touto denomináciou, ktorá ich posiela do pekla. Tak vás chcem povzbudiť: vy, ktorí takto konáte, či už sa nachádzate vo vnútri a zatvárate oči pred pravdou Božou a vy, ktorí sa ekumenizujete a mlčíte, tak skrátka SMILNÍTE S NEVIESTKOU a je čas s tým niečo urobiť. A či sa na mňa budete hnevať, či nie, ja som vám to skrátka musel povedať.


Martin Výboch: duch Františka

Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.

Rímskym 6:23
Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista.

1 Petra 1:3
Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 3:16

© Copyright 2014, www.zacheus.wz.sk