wz
Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.

Efezským 2:8-9
Ak vyznávaš svojími ústami, že Ježiš je Pán, a veríš vo svojom srdci, že Ho Boh vzkriesil zmŕtvych, budeš spasený.

Rímskym 10:9
Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že my kým sme ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Rímskym 5:8

Martin Výboch: Kde chýba súd, chýba Kristus

Biblická škola

Od jedného brata sa mi dostal do rúk obrázok vyškereného „krista“, kde bolo napísané: "Ľudia si myslia, že som prišiel súdiť - to je ale sranda!“- aby ste rozumeli, tento braček to neobhajoval, skôr naopak. No, až žasnem na tým, ako sa v poslednej dobe stále viac a viac šíri isté falošné „evanjelium“ a ešte viac žasnem nad tým, že sa pod toto falošné, až smrteľne nebezpečné „evanjelium“ podpisujú a dokonca ho propagujú súrodenci v Kristu. Viete o ktorom „evanjeliu“ píšem? Píšem o tom „evanjeliu“, ktoré hovorí, že Boh je tak milosrdný, že zachráni úplne všetkých, a to, že všetko dokonal znamená: že všetci ľudia bez rozdielu budú zachránení. Hovorí o Božej láske, ktorá nemá hraníc a nemá prekážky. Hovorí o tom, že ľudia sú hodní záchrany, hovorí o veľkej láske a milosti. Hovorí o tom, že Ježiš nebude súdiť a nesúdi. Je to „evanjelium“, ktoré sa tak krásne číta, že stále viac a viac ľudí sa k nemu rado hlási - je také láskavé, nepoburujúce, plné lásky a milosrdenstva... Áno, áno, áno - presne takéto je! Je to totižto cesta dláždená rovno do pekla, a to autorovi tejto napodobeniny vyhovuje. Všímate si, čo tomuto chýba a ako len veľmi jemne stačí prekrútiť pár slov z Kristovho evanjelia a už tu máme cestu do pekla? Veď je pravda, že Boh je milosrdný a Boh je láska. Ak by nebol a ak by sme neboli toho hodní, tak nám nedáva milosť a ešte k tomu aj zadarmo a neposlal by na smrť svojho Syna. LENŽE! Toto „evanjelium“ nehovorí nič o súde - zastrelo pravdu, že spasení sme síce z milosti, ale nikdy to nebude možné bez toho, aby sme uverili v Ježiša Krista. Je tam presne toľko jedu, koľko je v tom nápise okolo toho obrázku. Je veľmi pravdepodobné, že tento slogan sa opiera o slová Pána: Ján 12:47 A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. No tento verš nič nehovorí o tom, že by sme boli uchránený od súdu, veď už ďalej je napísané: 48Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil - slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň; Súd bude a je a nemýľte sa, že sa mu nejaký človek niekedy vyhne. Uvedomte si fakt, že každý jeden kresťan na tejto planéte musel nutne prejsť súdom... veď si len skúsme urobiť analógiu so svetským súdom: Obvinený stojí pred sudcom a prokurátor číta obvinenie. Ak sa vinník prizná a dozná svoju vinu, často je jeho trest miernejší a ak sa neprizná, potom rozhodujú dôkazy, ktoré ho usvedčia aj bez jeho doznania. Pravdaže, hovoríme o ľudskom súde, ktorý je poznačený tým, že nespravodlivý súdi nespravodlivého. Teda hrajú tu úlohu dobrý a výrečný obhajcovia, diery v zákone a pod., ale pred spravodlivým a dokonalým Sudcom, ktorým je Boh neobstojí nikto!! - nebude výhovorky a dôkazy sú a budú nepriestrelné. No, ale Boh tak miloval svet, že dal ľudstvu svojho Syna, ktorý zaplatil za zločiny každého, kto uverí, príjme a prizná svoju vinu. Práve to pokánie a priznanie si svojej viny je Boží súd na tomto svete. Každý jeden kresťan musel byť usvedčený z hriechu, musel sa postaviť a pozrieť na svoj život a musel pochopiť, že si zaslúži trest smrti, že to on mal byť pribitý na ten kríž. Každý jeden kresťan musel pod váhou svojho previnenia padnúť pred Pána a zúfalo volať. Ale Boh je tak milostivý, že sa rozhodol dať milosť každému, kto milosť príjme - teda vierou v Krista, ktorý zaplatil za naše hriechy. Uvedomte si, že Boh je spravodlivý a nemohol ísť proti sebe a nepotrestať hriech. Teda či Pán nesúdi človeka? Súdi a kým sme súdení na tomto svete, dovtedy máme šancu prijať aj milosť a dovtedy máme šancu sa schovať za Pána Ježiša a Boh sľubuje: na vaše hriechy si viac nespomeniem“ (Jer 31:34, Žid 8: 12, 10:17). Ale, kto neprizná svoju vinu, kto sa bude tu na zemi pred Bohom obhajovať a zatvrdí svoje srdce, potlačí svoje svedomie a presadí si, že je spravodlivý a zdravý, toho čaká posledný súd a potom, už bude len trest, lebo čas milosti sa pominie. Komu vyhovuje toto „evanjelium“? Vyhovuje tým, ktorí sa majú za hodných, ktorí nechcú zomrieť a nechcú pripustiť, že sú škvrnou na okruhu tejto zeme. Pochopte, nNepíšem to preto, že by som chcel šíriť strach. Tí, ktorí ma poznáte, resp. čítate moje články, dobre viete, že som odporca iných falošných učení, ktoré rozsievajú strach, ktoré hovoria o strate spasenia, o tom, že musíš to, či ono, čo je zas inými slovami tiež iba o tom, že daný človek sa ešte považuje a nechce sa mu kapitulovať pred Bohom, ale ak sa vrátim k téme: skrátka musíme povedať, že bez Krista, bez toho, aby sme v Neho uverili a prijali Jeho dar milosti, bude súd a bude trest. Musíme si uvedomiť, že ak Boh napísal, že nieto spravodlivého ani jedného, že všetci zhrešili a nemajú slávy Božej, tak je to bez Krista smrteľný fakt, za ktorý si každý jeden ponesie a nutne musí poniesť zodpovednosť. To, že nás Boh uznal za hodných a to len preto, že nás tak miluje neznamená, že máme byť hodní vo svojich očiach. Akú už len máš hodnotu? Kým si? Ja ti poviem, kto si - si zlodejom, vrahom, smilníkom, modlárom, klamárom... mám pokračovať? Myslíš si, že nie si? Tak kráčaš do pekla a tvoj otec je satan. Ak si aj náhodou nikdy v živote nič neukradol fyzicky, už len to, že závidíš tomu, či tamtomu z teba robí zlodeja, ak si aj nikoho nezabil, už len tvoja nenávisť z teba robí vraha, ak si aj nepodviedol svoju ženu, už len tvoj žiadostivý pohľad, či flirt z teba robí cudzoložníka a ak toto všetko nepriznávaš, už len to robí z teba veľkého klamára. Toto falošné evanjelium skrátka čičíka nespravodlivých, ktorí si nechcú doznať úplnú vinu a ktorí sa majú a chcú mať za hodných. Zároveň uberá z Krista, uberá z dôvodov, prečo ho hlásať a čo urobil pre ľudstvo. Lebo kde nie je súd a usvedčenie, tam nie je potrebná ani obeť a ani milosť - tam je Kristova smrť zbytočná. Dávajte si dobrý pozor na to, čo hlásate a hlavne skúmajte viac, čo kde čítate... lebo toto „evanjelium“ je podľa mňa jedno z najsofistikovanejších a uznávam dosť dobre prepracovaných - trošku jedu sem, trošku jedu tam a ľahko chytíš hlavne tých súrodencov, ktorí milujú ľudí... Berte to prosím ako výstrahu hlavne vy, moji súrodenci v Kristu - ak ste spoznali Krista, doznali ste svojej viny a prežili ste odpustenie, dávajte si dobrý pozor, čo šírite a čo hlásate ďalej, lebo budete braní na zodpovednosť za to, že ste niekoho zviedli na nesprávnu cestu, ktorou ste ani vy sami neišli.


Martin Výboch: Kde chýba súd, chýba Kristus

Odplatou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život skrze Ježiša Krista nášho Pána.

Rímskym 6:23
Vo svojej veľkej milosti nám daroval nový život v živej nádeji skrze vzkriesenie Ježiša Krista.

1 Petra 1:3
Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v Neho uverí, nezahynul, ale mal večný život.

Ján 3:16

© Copyright 2014, www.zacheus.wz.sk