wz

Musíte sa znovuzrodiť

Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané. ( Ján 3,3-21 )

Čo by ste povedali na to keby vám niekto povedal: Pozri, ak sa znovu nenarodíš nebudeš už môcť ďalej žiť. Asi by ste toho človeka poslali niekde do teplích krajín, v tom lepšom prípade by ste sa naňho usmiali, ale mysleli by ste si aj tak svoje o tom bláznovi. Máte Krista? Lebo ak Ho nemáte, nemáte vôbec žiadny nárok na večný život. Je vám to jedno? Nemalo by pretože je to váš život a nikoho iného, rozhoduje sa o vašom živote.

A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna. (1 Jána 5:11-13)

Nemať Boží život je tá najstrašnejšia vec na svete aká sa vám môže v živote prihodiť, je to oveľa horšie aj keby vám lekári našli smrteľnú chorobu, verte mi, je to naozaj tak. Ako si zaistíte Boží život, je na to nejaký návod, manuál? Áno veru je, je to vaša viera.

Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený; lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Písmo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude zahanbený. (Rimanom 10,9-11)

Nemusíte ísť hneď vyhladať najbližšieho farára, prečo to hovorím? Lebo blízko teba je Slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. (Rimanom 10,8) Všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božími Synmi. (Rim 8,12-14) Keď uveríte v Ježiša Krsita rozhodli ste sa prijať s ním aj Jeho Ducha. Je to tá najúžasnejšia skúsenosť aká sa vám mohla prihodiť, keď prijmete Svatého Ducha máte otvorené dvere do nebeského kráľovstva, stanete sa najšťastnejším človekom na zemi. Opakujem: Radujte sa! (Filipanom 4,4)


Copyright © 2010 Janči   |   Som programátorom a webdizajnérom, vytváram webové stránky ktoré zaujmú aj toho najnáročnejšieho surfera. Viac informácií


„lebo Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život.“


Chcete ma kontaktovať, napíšte mi svoj odkaz do Knihy návštev, uveďte Váš e-mail a ja Vám na naň obratom odpoviem. Na začiatok stránky