wz


home

Biblický citát

(Ján 3,16) „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Počet prístupov


skok hore

Vytvoril Ján Kasanický 2013